Prijenos umrle osobe

Za dobivanje Odobrenja za prijenos umrle osobe (ekshumacija) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Podatke o umrloj osobi – izvod iz matice umrlih,
  2. Podatak o uzroku smrti (potvrda o smrti, liječnička dokumentacija i sl.),
  3. Dokaz o srodstvu (za supružnike vjenčani list, za djecu izvod iz matične knjige rođenih, a za sve ostale prema članku 11. Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba),
  4. Podatak – dokaz gdje će umrla osoba biti pokopana (dokaz o mjestu ukopa),
  5. Podatak – dokaz za prijevozno sredstvo (preslika knjižice vozila),
  6. Izjava ovjerena kod javnog bilježnika (Izjava se nalazi uz ovaj Zahtjev)

Prikupljenu dokumentaciju s ovjerenom Izjavom dostaviti u upravu groblja Lovrinac koja se nalazi na adresi Kralja Držislava 15 (groblje Lovrinac).

U prilogu se nalazi: