Svi Računi

AKTIVACIJA e-računa obavlja se

1. Na portalu Svi računi – e-račun može aktivirati registrirani korisnik portala

2. U internetskom bankarstvu – korisnik  usluge internetskog  bankarstva sljedećih banaka:

  • Erste &Steiermärkische Bank
  • Hrvatska poštanska banka
  • Hypo Alpe–Adria-Bank
  • OTP banka Hrvatska dioničko društvo
  • Raiffeisenbank Austria

3. Osobno u T Centrima Hrvatskog Telekoma

4. Osobno na lokaciji Lovrinac d.o.o. Kavanjinova 12, Split

Korisnik koji želi primati e-račun umjesto papirnatog treba podnijeti zahtjev za aktivaciju određenog računa  za grobnu naknadu.

Kako bi korisnik što brže ispunio zahtjev na portalu Svi računi ili u internetskom bankarstvu preporuka je da pripremi zadnji papirnati račun s kojeg će unijeti Poziv na broj  primatelja.

Kod  podnošenja zahtjeva za aktivaciju e-računa na lokaciji Lovrinac d.o.o. Split  ili u T Centru Korisnik obvezno mora  predočiti djelatniku identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu). Djelatnik ispunjava podatke za zahtjev, a korisnik ga potpisuje.

Prilikom podnošenja zahtjeva za e-račun na bilo kojem od navedenih mjesta korisnik daje suglasnost na Posebne uvjete Lovrinac d.o.o. Split.