Plaćanje e-Računa

AKTIVACIJA e-računa obavlja se na portalu ePošta

Korisnik koji želi primati e-račun umjesto papirnatog treba podnijeti zahtjev za aktivaciju određenog računa za grobnu naknadu.

Kako bi korisnik što brže ispunio zahtjev na portalu ePošta preporuka je da pripremi zadnji papirnati račun s kojeg će unijeti Poziv na broj primatelja.

Nakon provjere unesenih podataka, korisnik će dobiti obavijest na svom osobnom portalu.

AKTIVACIJA e-računa obavlja se

1. Na portalu Svi računi – e-račun može aktivirati registrirani korisnik portala

2. U internetskom bankarstvu – korisnik  usluge internetskog  bankarstva sljedećih banaka:

  • Erste &Steiermärkische Bank
  • Hrvatska poštanska banka
  • Hypo Alpe–Adria-Bank
  • OTP banka Hrvatska dioničko društvo
  • Raiffeisenbank Austria