Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje:
Frane Ristov
Telefon: 021/323-294
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:
1. elektroničke pošte na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2. poštom na adresu: Kavanjinova 12, 21 000 Split
3. osobno: Kavanjinova 12, 21 000 Split

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.

Lovrinac d.o.o. omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan uprave Lovrinca d.o.o. ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

 

Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora za 2018. godinu

 Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora za 2019. godinu

Odluke sa Skupštine TD Lovrinac d.o.o. za 2019. godinu

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama