Kako do nas

Na groblje Lovrinac možete doći autobusima javnog gradskog prijevoznika i to sa južne strane autobusnom linijom broj 3, dok sa sjeverne strane autobusnim linijima broj 6 i broj 18. Redoslijed vožnje navedenih autobusa možete naći na stranica gradskog prijevoznika PROMET