Javna nabava

Natječaj za zakup 10 prodajnih mjesta (štandova) na južnom parkiralištu i 3 prodajna mjesta (štanda) na sjevernom parkiralištu za prodaju cvijeća, cvjetnih proizvoda, svijeća i lumina - DOKUMENTACIJA