Javna nabava

Sukladno internoj odluci o provedbi postupaka jednostavne nabave, TD Lovrinac d.o.o. objavljuje POZIV ZA DOSTAVU PONUDA