Javna nabava

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja sredstava planiranih planom poslovanja, ovom se Odlukom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i/ili usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava), za koje, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave. OPŠIRNIJE

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (N. N. 120/16), a u smislu odredbe članka 76. istog zakona, Trgovačko društvo Lovrinac d.o.o. Split objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom:

  • DALMA COLOR d.o.o., Split, Kupreška 43, OIB: 64069204489

Postupke javne nabave TD Lovrinac d.o.o. Split, koji su u tijeku, možete pogledati na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Registar ugovora o javnoj nabavi

opširnije