Obavijesti

Devizne doznake uplaćuju se na sljedeći račun:

20004821004

SWIFT: SOGEHR22

IBAN: HR1723300031100015772

ADRESA BANKE: SOCIETE GENERALE - Splitska banka d.d. RUĐERA BOŠKOVIĆA 16, 21000 Split

Molimo građane da svoje devizne doznake uvećaju za pripadajuću bankarsku proviziju.

Provizija Splitske banke na devizne doznake je za plaćanje iznosa:

  • manjih ili jednakih 750,00 HRK naknada je 20,00 HRK
  • od 750,00 HRK do 26.600,00 HRK naknada je 80,00 HRK
  • iznad 26.600,00 HRK naknada je 0,3% od ukupnog iznosa, max. 4.000,00 HRK po nalogu

Provizija Splitske banke za naplatu loro čekova je:

  • za iznose do 25.000,00 HRK naknada je 100,00 HRK po čeku
  • za iznose veće od 25.000,00 HRK naknada je 0,4% od iznosa

 

Ova odluka stupa na snagu dana 01.02.2016. godine